Tresss

Mobilvägen 10, Lund
www.tresss.se

När det gäller egen IT miljö så hanterar TRESSS den löpande driften av era system och IT miljö på plats .
Vi vill gärna se oss som mindre företags IT-avdelning, eller varför inte en förlängning av företagets egen IT avdelning om den finns.

Detta gör att kunderna kan få tid över till att göra det som de är duktiga på och lämnar den praktiska hanteringen av IT miljön till TRESSS.
Detta är ett vanligt sätt för företag att arbeta idag, en slags insourcing.

Detta sätt att arbeta kombineras ofta med möjligheten att arbeta överallt.