Sigma Industry

Mobilvägen 10, Lund
www.sigmaindustry.se

Sigma Industry kommer de närmsta åren att anställa över 1 000 teknikkonsulter. Viktiga komponenter för detta är

  • att ledningarna i våra Industry-bolag har betydande erfarenhet av att bygga konsultföretag. Härtill finns det fulla stödet från Sigma och ägarbolaget Danir, som under 28 år byggt konsultföretag med 6 000 anställda
  • att vi genom våra systerbolag i Sigmakoncernen med för närvarande 1 700 anställda redan har kontor, system och avtal över hela Sverige
  • att vi genom Sigmas och vår huvudägare Danirs starka kapitalbas har de finansiella resurserna för denna offensiva satsning.

Vi är en del av en långsiktig satsning inom Sigma där vi kombinerar IT och ingenjörsverksamhet.