Lund Science

Mobilvägen 10, Lund
www.lundscience.com

Lund Science AB är ett teknikföretag som är specialiserat på trådlösa mätsystem för individuell mätning. Vi har gjort installationer i hela landet, från mindre fastigheter till stora komplex med hundratals lägenheter.

 Vår tyngd ligger på individuell mätning av vatten, el, energi och temperatur där vi använder oss av den överlägset bästa tekniken ZigBee PRO.